De Korre stichting voor speciaal onderwijs in Zeeland

De korre is een vissersterm voor ‘sleepnet om oesters en mosselen te vangen’.

Een symbolisch woord omdat Stichting De Korre de vijf speciale scholen en de Dienst Ambulante Begeleiding ‘in haar sleepnet’ meedraagt.

 


Stichting de Korre realiseert een dekkend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor leerlingen met een verstandelijke (ZMLK) en/of lichamelijke beperking (LG/MG) of een chronische, lichamelijke ziekte.

Voor een gedetailleerd overzicht van onze doelgroepen, klik hier.
Dit onderwijs- en ondersteuningsaanbod wordt afgegeven op scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs en het regulier onderwijs.