De Korre stichting voor speciaal onderwijs in Zeeland

De korre is een vissersterm voor ‘sleepnet om oesters en mosselen te vangen’.

Een symbolisch woord omdat Stichting De Korre de vijf speciale scholen en de Dienst Ambulante Begeleiding ‘in haar sleepnet’ meedraagt.

 


Stichting de Korre realiseert een dekkend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor leerlingen met een verstandelijke (ZMLK) en/of lichamelijke beperking (LG/MG) of een chronische, lichamelijke ziekte.

Voor een gedetailleerd overzicht van onze doelgroepen, klik hier.
Dit onderwijs- en ondersteuningsaanbod wordt afgegeven op scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs en het regulier onderwijs.

 

Snel naar

Nieuws

Zomervakantie

Onze scholen en het bestuurskantoor hebben zomervakantie van 17 juli t/m 27 augustus en zijn daarom gesloten. Op 28 augustus 2017 is iedereen weer op school en kantoor aanwezig. Wij wensen iedereen een prachtige zomer. 

Certificering

Sinds 6 februari 2017 zijn de Korre scholen ISO 9001:2015 gecertificeerd voor 3 jaar. Het certificaat Speciaal Onderwijs heeft betrekking op onderwijs voor leerlingen met (ernstige) somatische, motorische en/of cognitieve beperkingen en/of gedragsproblemen. Wij zijn erg blij met deze kwalificatie.